Tinedekleine.nl door Website4weinig.nl

fotozonderrand

uitvaarttoespraak
De uitvaarttoespraak, het levensverhaal of in memoriam, is een heel belangrijk onderdeel van de uitvaartdienst.
Gewoonlijk duurt een toespraak ongeveer 10 minuten en wordt in één deel uitgesproken. Maar ik doe het anders!
Mijn toespraak bestaat uit 2 delen met toepasselijke muziek in het midden, alles in overleg met de familie uiteraard.
 
details
Want mijn ervaring is dat naasten liever een toespraak willen met meer oog (en dus tijd) voor details, de dingen die hun dierbare zo typeert... Die heel persoonlijke noot maakt de toespraak eigen én boeiend.
En ik vind het elke keer weer een mooie uitdaging om de overledene nog één keer in woorden zichtbaar te maken, duidelijk herkenbaar voor elk.
 
persoonlijk afscheid
Samen kiezen we in vrijwel alle gevallen voor een langere toespraak die ik in twee delen uitspreek. Toepasselijke muziek in het midden maakt er een mooi geheel van.
In totaal spreek ik dan zo’n 20 minuten (geen extra toeslag). 
Natuurlijk kan de familie ook zelf wat zeggen, fijn zelfs, maar het hoeft niet.
Voor een passend afscheid draait het om de wensen van de naasten en de wensen van de overledene. Zo maken we er met elkaar een bijzondere en persoonlijke afscheidsdienst van.
Een afscheid waar elk met een warm en goed gevoel op terug kan zien.
 
kosten
Mijn vaste tarief is € 375 (excl. reiskosten) voor het samenstellen en leiden van de gehele afscheidsdienst. 
Dit houdt in: bezoek aan familie, schrijven en uitspreken van een (lang) levensverhaal, welkomstwoord, eventueel ritueel, aankondiging en bijstaan van andere sprekers, dankwoord, het opstellen van het draaiboek voor de dienst, tasje met het levensverhaal en een aandenken.
Bij begrafenisplechtigheden geldt er een toeslag van  50 (incl. laatste woorden bij graf). 
 
  • Geen toeslag voor een langere toespraak dan standaard
  • Geen toeslag voor elke afzonderlijke dienst
  • Geen weekendtoeslag
  • Geen ‘uurtje factuurtje’ 


Als u de rekening doorstuurt naar uw uitvaartverzekering wordt deze in veel gevallen vergoed binnen de post ‘vrij besteedbare ruimte’.

 

Een goed afscheid is onbetaalbaar...